top of page

Vikinggravene på Fekjo

Her finner du 20 graver fra vikingtiden og flere kullgroper. Gravene er fra år 900, og det er i området rundt funnet pilspisser, spydspisser og andre gjenstander fra vikingene.

Ta deg en tur og se om du kan finne alle gravene.

Vikinggravene på Fekjo
bottom of page