top of page

Ustedalsfjorden rundt

Langs den 12 km idylliske natur- og kulturstien Ustedalsfjorden Rundt, ligger kulturminnene på rekke og rad: Geilojordet med sine 200-300 år gamle hus, Fekjo Kulturminnepark med gravfelt fra vikingtiden, Tuftebrua bygd i tradisjonell tømmerkonstruksjon, og dessuten flere groper etter kullbrenning og spor etter en eldgammel ferdselsveg. Langs natur- og kulturstien er det satt opp informative tavler som forteller om plante- og dyreliv, den lokale kulturen og tidlig bosetting. Det er også flere rastemuligheter og bålplasser langs turstien.

Sommer og vinter går det folk her. På vinteren kjøres det skiløype. Husk #Ustedalsfjorden når du tar fine bilder rundt Ustedalsfjorden.

bottom of page