top of page

Dyrene på gården

Tomt i fjøset, tomt i stallen

For tiden bor det dessverre ingen dyr på gården.

På Gjerden har dessverre fjøset og sauestallen stått tomme i en årrekke. Vi håper og få snudd på dette og starte opp igjen driften om ikke så altfor lenge.

I skogen

Ville dyr

Når det blir stille i fjøs og i tun trekker naturen og de ville dyrene seg stadig nærmere. Rundt Gjerden gard finnes det elg, rådyr, hare, rev, grevling, røyskatt og bever for å nevne noen.

Det finnes også et rikt fugleliv i området. Her finner vi blandt annet fugler som tårnfalk, kongeørn, kanadagås og traner.

bottom of page