top of page

Bever fører til store ødeleggelser på skog i området.

Skog som dette blir ryddet og kappet opp til ved før trærne blir ødelagt. På denne måten kan vi holde de visuelle ødeleggelsene etter bevern til et minimum.

Vil du kjøpe ved? 

I de seneste årene har det etablert seg en beverstamme i området. Det er har vært flere observasjoner av bever rundt Ustedalsfjorden.

Beveren lever av lauvtrær som bjørk og selje. Den spiser bladene og bruker stammen og greinene til å bygge hytte, demninger og tilfluktssteder.

I utløpet av Usteåne kan man se tydelige spor etter beveren og det er også her man kan finne beverhytta. Beveren er folkesky og gjemmer seg for folk. Men den kommer ut på kvelden, og når solen går ned er det lett og se den svømme i vannflaten. Vær oppmerksom på at bevere kan være territorielle og gå til angrep for å skremme "inntrengere". 

Beverhytta

bottom of page